T
a
r
j
o
u
s
p
y
y
n
t
ö

Pinnoitustekniikat

Sähkökemiallinen (galvaaninen) pintakäsittely

Yleisimmin käytetty pinnoitusmenetelmä, jonka edellytyksenä on että pinnoitettava esine on sähköä johtava. Pinnoitepaksuudet vaihtelevat pinnoitteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen 0,1 µm-60 µm:in.

Kemiallinen pintakäsittely

Menetelmä, joka soveltuu myös sähköä johtamattomille esineille. Yleisimmin käytetyt kemiallisetpinnoitteet ovat nikkeli ja kupari. Menetelmän etuna on tasapaksu kasvu ja hyvä tunkeuma.

Sivelypinnoitus (brush plating)

Sähkökemiallinen menetelmä, jossa pinnoitettavaa kappaletta ei upoteta pinnoituselektrolyyttiin. Sovelluksiin, joissa pinnoitus täytyy tapahtua paikan päällä (mm. voimalaitos) tai kappaletta ei haluta pinnoittaa kauttaaltaan.

Elektroformaus (sähkömuovaus)

Erikoismenetelmä, jolla voidaan valmistaa esineitä, joita ei pystytä valmistamaan traditionaalisilla työstömenetelmillä. Pinnoitepaksuudet voivat olla jopa millimetrejä. Sovellutuskohteita ovat esim. ääni- ja CD-levyjen puristusmuotit, mikroaaltoputket ja tarkat painomuotit.

Selektiivipinnoitus

Menetelmä, jota käytetään, kun halutaan pinnoittaa vain määrättyjä kohtia kappaleesta. Selektiivipinnoitusta voidaan soveltaa myös tyhjiöhöyrystyksessä.

Sähkökemiallinen (galvaaninen) pintakäsittely

Yleisimmin käytetty pinnoitusmenetelmä, jonka edellytyksenä on että pinnoitettava esine on sähköä johtava. Pinnoitepaksuudet vaihtelevat pinnoitteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen 0,1 µm-60 µm:in.

Kemiallinen pintakäsittely

Menetelmä, joka soveltuu myös sähköä johtamattomille esineille. Yleisimmin käytetyt kemiallisetpinnoitteet ovat nikkeli ja kupari. Menetelmän etuna on tasapaksu kasvu ja hyvä tunkeuma.

Sivelypinnoitus (brush plating)

Sähkökemiallinen menetelmä, jossa pinnoitettavaa kappaletta ei upoteta pinnoituselektrolyyttiin. Sovelluksiin, joissa pinnoitus täytyy tapahtua paikan päällä (mm. voimalaitos) tai kappaletta ei haluta pinnoittaa kauttaaltaan.

Elektroformaus (sähkömuovaus)

Erikoismenetelmä, jolla voidaan valmistaa esineitä, joita ei pystytä valmistamaan traditionaalisilla työstömenetelmillä. Pinnoitepaksuudet voivat olla jopa millimetrejä. Sovellutuskohteita ovat esim. ääni- ja CD-levyjen puristusmuotit, mikroaaltoputket ja tarkat painomuotit.

Selektiivipinnoitus

Menetelmä, jota käytetään, kun halutaan pinnoittaa vain määrättyjä kohtia kappaleesta. Selektiivipinnoitusta voidaan soveltaa myös tyhjiöhöyrystyksessä.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!