T
a
r
j
o
u
s
p
y
y
n
t
ö

Pinnoitustekniikat

Sähkökemiallinen (elektrolyyttinen) pintakäsittely

Yleisimmin käytetty pinnoitusmenetelmä, jonka edellytyksenä on, että pinnoitettava esine on sähköä johtava. Pinnoitepaksuudet vaihtelevat pinnoitteesta ja käyttötarkoituksesta riippuen 0,1 µm – 60 µm:in.

Kemiallinen pintakäsittely

Menetelmä, joka soveltuu myös sähköä johtamattomille esineille. Yleisimmin käytetyt kemialliset pinnoitteet ovat nikkeli ja kupari. Menetelmän etuna on pinnoitteen tasainen paksuus ja hyvä tunkeuma.

Selektiivipinnoitus

Menetelmä, jota käytetään, kun halutaan pinnoittaa vain määrättyjä kohtia kappaleesta. Selektiivipinnoitusta voidaan soveltaa myös tyhjiöhöyrystyksessä.

Sivelypinnoitus (brush plating)

Sähkökemiallinen menetelmä, jossa pinnoitettavaa kappaletta ei upoteta pinnoituselektrolyyttiin. Varsinkin sovelluksiin, joissa pinnoitus täytyy tapahtua paikan päällä (mm. voimalaitos) tai kappaletta ei haluta pinnoittaa kauttaaltaan, sivelypinnoite on hyvä ratkaisu.

Sivelypinnoitettu osa

Kullatut osat

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!