T
a
r
j
o
u
s
p
y
y
n
t
ö

Vastuullisuus

Kestävä kehitys

Ympäristön kannalta laadukkaat ja kulutusta kestävät tuotteet ovat olellisen tärkeitä, koska niiden ansiosta voidaan säästää rajallisia luonnonvaroja ja vähentää valmistuksessa syntyviä kasvihuonepäästöjä sekä pienentää jätteiden määrää. Korroosio aiheuttaa globaalisti miljardikustannukset vuosittain, mutta oikein valitut pinnoitteet pidentävät tuotteiden elinikää merkittävästi. Pintakäsittelyn asiantuntijuutemme avulla autamme asiakkaitamme valitsemaan kuhunkin kohteeseen parhaan pinnoitteen.

Konfliktialueiden mineraaleja koskeva lausunto

Eforit Oy on sitoutunut noudattamaan hyviä pinnoitustapoja ja haluaa omalta osaltaan taata, että sen käyttämät pinnoituskemikaalit ovat sertifioituja, eivätkä tule konfliktialueilta. Lisäksi ne täyttävät REACH– ja ROHS-vaatimukset.

Vastuullisuus on jokaisen käsissä.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!