Eforit Oy suoritti marraskuussa 2019 Jyväskylän Rauhalahden voimalaitoksessa generaattorin roottorin ja staattorin osien kultauksen.
Kultaustyö suoritettiin brush plating -menetelmällä paikan päällä.